Купуялуулук саясаты

Ушуну менен, 27.06.2007 ж. № 152-ФЗ «Жеке маалыматтар жөнүндө» Федералдык мыйзамына ылайык, эркин, өз каалоом менен жана менин кызыкчылыгым үчүн өзүмдүн жеке маалыматтарымды «БАКТЕР» ЖЧКсы (мындан ары текст боюнча — Оператор) тарабынан иштеп чыгууга шартсыз макулдугумду билдирем (ИНН 4027088031), дареги: РФ, 248033, Калуга ш., 2-Академиялык жолу, 17-үй.

Жеке маалыматтар – белгилүү бир нерсеге тиешелүү же жеке адамга ушундай маалыматтын негизинде аныктала турган ар кандай маалымат.

Ушул Макулдугумду төмөнкү жеке маалыматтарды иштеп чыгууга бердим:

толук аты-жөнү,

электрондук почтанын дареги,

байланыш телефондун номери.

Автоматташтыруунун каражаттарын колдонуу менен жана /же мындай каражаттарды колдонбостон Операторго менин жеке маалыматтарым менен төмөнкү аракеттерди жасоого макулдук берилет: төмөнкүдө көрсөтүлгөн максаттар үчүн топтоо, системалаштыруу, чогултуу, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), колдонуу, ээсиз кылуу, үчүнчү жактарга берүү, ошондой эле Россия Федерациясынын мыйзамдарында каралган башка ар кандай иш-аракеттерди автоматташтырылган эмес жана автоматташтырылган ыкмалар менен ишке ашыруу.

Бул макулдук Операторго менин жеке маалыматтарымды төмөнкү максаттар үчүн иштетүүгө берилди:

Оператор тарабынан мага кызмат көрсөтүү;

Оператор көрсөткөн кызматтар боюнча билдирүүлөрдү менин дарегиме жөнөтүү;

суроолорума жоопторду даярдап жөнөтүү;

Оператор өткөргөн иш-чаралар жөнүндө менин дарегиме маалыматтарды жөнөтүү;

Оператордун продуктулары жана кызматтары жөнүндө менин дарегиме маалыматтарды жөнөтүү.

Бул макулдук info@bacter-company.ruэлектрондук почта дарегине билдирүү жөнөтүп, чакыртып алынганга чейин жарактуу. Эгерде мен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугумду чакыртып алсам, Оператор 27.06.2006 ж. «Жеке маалыматтар жөнүндө» № 152-ФЗ Федералдык Мыйзамынын 6-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-11-пункттарында, 10-беренесинин 2-бөлүгүндө жана 11-беренесинин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн негиздер бар болсо, жеке маалыматтарды менин макулдугумсуз иштетүүнү улантууга укуктуу.

Россия, Калуга ш., 2-й Академический өткөөлү, 17-үй
бизге жазыңыз