Суроолор жана жооптор

Бактериологиялык изилдөө үчүн металлдан шаймандар дааналап жүктөлөбү же таӊгакта эселеп жүктөлөбү?

Шаймандар таӊгакта эселеп жүктөлөт

Россия, Калуга ш., 2-й Академический өткөөлү, 17-үй
бизге жазыңыз