Конус түрүндөгү №19 силикондук тыгын

Көлөмү::
Төмөнкү диаметри
16 мм
Жогорку диаметри
21 мм
Бийиктиги
25 мм
Коду:
BR-032 (түссүз; каналы жок)
BR-033 (түсү ак; каналы жок)
BR-052 (түссүз; канал менен)
BR-053 (түсү ак; каналы менен)
BR-042 (түссүз; жгут менен)
BR-043 (түсү ак; жгут менен)

Мүнөздөмө:

Канал менен жана каналсыз
Канал – шайман үчүн бүтөлгөн тешик, оңой тешилет.
Россия, Калуга ш., 2-й Академический өткөөлү, 17-үй
бизге жазыңыз