Эки конустуу №19,5 силикондук тыгын

Көлөмү::
Конустун диаметри
16/16 мм
Ортосунун диаметри
21 мм
Бийиктиги
49 мм
Коду:
BR-079 (түсү ак; каналы жок)
BR-058 (түссүз; каналы менен)
BR-059 (түсү ак; каналы менен)
BR-068 (түссүз; жгут менен)
BR-069 (түсү ак; жгут менен)
BR-072 (түсү ак; жгут менен, ар кандай конустар 15/17)

Мүнөздөмө:

Канал менен жана каналсыз
Канал – шайман үчүн бүтөлгөн тешик, оңой тешилет.
Россия, Калуга ш., 2-й Академический өткөөлү, 17-үй
бизге жазыңыз