Конус түрүндөгү №14 силикондук тыгын

Көлөмү::
Төмөнкү диаметри
12 мм
Жогорку диаметри
17 мм
Бийиктиги
24 мм
Коду:
BR-030 (түссүз; каналы жок)
BR-031 (түсү ак; каналы жок)
BR-050 (түссүз; каналы менен)
BR-051 (түсү ак; каналы менен)
BR-040 (түссүз; жгут менен)
BR-041 (түсү ак; жгут менен)

Мүнөздөмө:

Канал менен жана каналсыз Канал – шайман үчүн бүтөлгөн тешик, оңой тешилет.
Россия, Калуга ш., 2-й Академический өткөөлү, 17-үй
бизге жазыңыз