Тампон кармагыч (комплекте тыгыны бар)

мүнөздөмөлөрү:
Көлөмү
2,5х200 мм
Материалы
алюминий эритмеси. Кислоталар таасир этпейт.
Коду: BR-004

Мүнөздөмө:

Дифтериялык үлгүлөрдү алуу үчүн колдонулат.
Россия, Калуга ш., 2-й Академический өткөөлү, 17-үй
бизге жазыңыз