Түз пластикалык ректалдык илмек (комплекте тыгыны бар)

мүнөздөмөлөрү:
Көлөмү
6х185 мм
Материалы
полипропилен
Коду: BR-020

Мүнөздөмө:

Массалык изилдөөлөрдө заңды алуу үчүн колдонулат. Автоклавирацияланат.
Россия, Калуга ш., 2-й Академический өткөөлү, 17-үй
бизге жазыңыз