Микробиологиялык илмектердин топтому №0;1;2;3;4;5.

мүнөздөмөлөрү:
Көлөмү
0,5х90 мм
Диаметри
0;1;2;3;4;5 мм.
Материалы
нихром, кальциндөө жолу менен стерилизацияланат, агар манипуляциясы үчүн жетиштүү катуулукка ээ.
Коду: BR-007

Мүнөздөмө:

Колонияларды себүү жана кайра себүү үчүн колдонулат. Таңгак 6 шт. (1 даанадан  бардык диаметрлер 0 мм 5 ммге чейинки).
Россия, Калуга ш., 2-й Академический өткөөлү, 17-үй
бизге жазыңыз